چرا اوج فراز بیهق؟
 • استفاده از تكنسين هاي با تجربه
 • بكارگيري تجربيات چندين ساله در تعميرات و خدمات پس از فروش
 • خدمات حرفه اي و پيوسته با نرم افزار هاي مديريتي سرويس و نگهداري
 • هماهنگي هاي لازم با مديران ساختمان و آموزشهاي اوليه ‌پيرامون سرويس
 • ارائه آموزش تكنيكهاي در حال كار با شركت با متد روز و استاندارد هاي روز
 • ارائه خدمات 24 ساعته به هتل آپارتمانها و برجهاي مسكوني
 • هدفمند سازي سرويس در جهت ارائه مشتري مدار
اطلاعات تماس:
 • آدرس:مشهد، بلوار ملک آباد، ملک آباد 7،
  خیابان فرهاد 24، ساختمان هنر، طبقه اول،
  واحد 11
 • شماره تماس: 09156206306
 • ایمیل: infoowjlift.com

استاندارد آسانسورهای سرعت بالا

آسانسورها دارای سرعت های متفاوتی هستند. برخی از آسانسورها سرعت کندی دارند و در برخی این سرعت معمولی می باشد، ولی نوع دیگری از آسانسورها هم هستند که بسیار پر سرعت می باشند و در هر جایی نصب نمی شوند و بیشتر برای برج ها و آسمان خراش ها بکار برده می شوند.

اساسا هیچ مفهومی از آسانسور با سرعت بالا مطابق با استانداردها و مقررات وجود ندارد با این حال طبق استاندارد EN 81-20 ماده1/6/5/5 هنگامی که سرعت آسانسور از 3.5 m/s بیشتر شد باید از طناب های کششی و دستگاه های متعادل کننده آسانسور استفاده شود.

به طور کلی همان گونه که ذکر شد طناب تعادل بین وزنه و کابین در این نوع از آسانسورها استفاده می شود؛ طناب تعادل در عمق چاه و در قرقره اجرا می شود. این دستگاه نقش مهمی در جابجایی پایدار آسانسور ایفا می کند. هنگامی که دستگاه متعادل کننده در عمق چاه قرار می گیرد باید عمق چاه افزایش یابد. بنابراین سرعت زمانی که از 2/5m/s افزایش پیدا کرد چاه به اعماق بیشتری نیازمند می شود. با توجه به اینکه سرعت آسانسور هر چقدر زیاد می شود راحت بودن در آسانسور سخت و سخت تر می شود.

سریعترین آسانسورهای جهان را بشناسیم: